Napisz site map
Zaufaj wiedzy i doświadczeniu
- powierz finanse solidnemu partnerowi
Kategorie
Aktualność "Podatek dochodowy od osób prawnych 2015 i planowane zmiany na 2016"

PROGRAM

I. Uchwalone i planowane zmiany na 2016 r.

 1. Likwidacja obowiązkowej korekty kosztów dotyczącej nieuregulowanych zobowiązań i przepisy przejściowe.
 2. Ulga dla podatników podatku dochodowego na tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli.
 3. Zmiany w Ordynacji podatkowej a podatek dochodowy.


II. Zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych – praktyka 2015

 1. Zawarcie umowy spółki osobowej, umowy wspólnego przedsięwzięcia (np. konsorcjum) lub innej o podobnym charakterze rodzi obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych!
 2. Wprowadzenie obowiązku dokumentowania operacji pomiędzy polskim podatnikiem, a jego zagranicznym zakładem,
 3. obowiązki dokumentacyjne dla spółek osobowych nie będących podatnikami!

III. Nowe zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytów (pożyczek)

 1. Zaostrzenie przepisów o niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji – obowiązek ustalenia wartości kapitałów własnych podatnika,
 2. rozszerzenie kręgu pożyczkodawców objętych restrykcjami z obecnej relacji „podatnik-spółka matka” na wszelkie dalsze relacje właścicielskie.
 3. Jakie zasady stosować do pożyczek wypłaconych do 31 grudnia 2014 r.?
 4. Nowa alternatywna metoda zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wszystkich odsetek od kredytów (pożyczek) z zastosowaniem nowego „wskaźnika podatkowego”.


IV. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od dywidend i innych świadczeń.

 1. Ograniczenie ważności certyfikatu rezydencji do 12 miesięcy i inne obowiązki – jak dokumentować transakcje objęte podatkiem u źródła od 1 dnia stycznia 2015 r.?
 2. Ograniczenie zwolnienia dla dywidend otrzymanych przez polskiego podatnika, nowe skutki tzw. hybrydowych instrumentów kapitałowych,
 3. Kapitał zapasowy i rezerwowy opodatkowane! – jak rozliczać podatek w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową?
 4. dywidendy (nowe regulacje prawa handlowego i kompleksowe skutki podatkowe),
 5. jak prawidłowo podejmować uchwały w sprawie podziału zysku (problem nieodpłatnych świadczeń od „dywidend zatrzymanych”)
 6. przychody z udziału w zyskach spółek komandytowo akcyjnych od 2014 r.!


V. Dodatkowy przychód do opodatkowania - świadczenia w naturze .

 1. Kiedy powstanie przychód przy regulowaniu zastępczo zobowiązań pieniężnych w formie rzeczowej – uwaga niepieniężne formy regulowania zobowiązań!
 2. Zasady ustalania wartości składników majątku traktowanych jako opodatkowane świadczenia w naturze,
 3. Czy w przypadku transakcji traktowanych jako opodatkowane świadczenia w naturze wystąpią koszty uzyskania przychodu?


VI. Bieżące problemy praktyczne, orzecznictwo, interpretacje.

 1. przychody z działalności gospodarczej (dostawa towarów oraz świadczenia usług, przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych, zbycie praw majątkowych),
 2. zasady korygowania przychodów z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa,
 3. wybór metody odliczania podatku naliczonego VAT a podatek dochodowy,
 4. kiedy rozliczyć pracownikowi przychód z tytułu otrzymanych od pracodawcy świadczeń w świetle najnowszych interpretacji i orzecznictwa,
 5. wynagrodzenia pracownicze, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych – jako koszty podatkowe z wątkiem składek ZUS!


VII. Nowy podatek od zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) – rewolucyjna zmiana.DATA PUBLIKACJI: 2015-10-28 » Pozostałe aktualności
Napisz do nas
Treść wiadomości
Imię i Nazwisko
e-Mail
Firma
Kontakt
IG Biuro Podatkowe Iwona Godlewska
ul. Puławska 30/39
02-512 Warszawa
tel. 605 405 639
fax. 22 1210770
Certyfikat Doradca Podatkowy
+ Na górę
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multmedia