Napisz site map
Zaufaj wiedzy i doświadczeniu
- powierz finanse solidnemu partnerowi
Kategorie
Aktualność "Podatek VAT w 2015 roku - nowelizacja ustawy obowiązująca od 1 lipca 2015r. i 1 stycznia 2016r. oraz wybrane zagadnienia bieżące."

PROGRAM

1. Zmiany w przepisach wchodzące w życie w dniu 1 lipca 2015 r.

2. Rozszerzenie listy towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (m.in. metale kolorowe i szlachetne, laptopy, tablety, telefony komórkowe, konsole do gier),

3. Wprowadzenie szczególnego rodzaju tzw. jednolitych gospodarczo transakcji dla niektórych towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,

4. Szczególne przepisy zwalniające sprzedawcę z odpowiedzialności za rozliczenie należnego podatku, gdy jego rozliczenie zadeklarował nabywca towaru, zasady korygowania transakcji, gdy ogólne zasady rozliczenia podatku należy zamienić na rozliczenie podatku przez nabywcę i odwrotnie,

5. Przepisy kolizyjne, dotyczące m.in. zaliczek pobranych przed wejściem w życie nowelizacji, wprowadzenie informacji podsumowujących dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,

6. Nowy wzór deklaracji VAT-7/7K, obowiązujący począwszy od rozliczenia podatku za lipiec,

7. Rozszerzenie listy towarów objętych odpowiedzialnością solidarną nabywcy za należny podatek VAT,

8. Zmiany dotyczące ulgi na złe długi oraz zasad dokonywania korekt w przypadku, gdy dłużnik jest podmiotem powiązanym z wierzycielem lub w trakcie postępowania upadłościowego albo w likwidacji.

9. Obowiązujące od 1 stycznia 2016r. - nowe zasady w zakresie odliczania podatku naliczonego od zakupów wykorzystywanych do „celów mieszanych” tj. działalności gospodarczej objętej VAT oraz działalności nieobjętej VAT.

10. Obliczenie tzw. preproporcji tj. udziału działalności gospodarczej podatnika w stosunku do innych przejawów jego działalności, z uwzględnieniem zastosowanych w ustawie parametrów dla takiego obliczenia:

a. ilości pracowników podatnika,

b. ilości roboczogodzin wykonywanej pracy,

c. wartości obrotu podatnika w osiąganych przychodach,

d. wielkości powierzchni,

e. innych parametrów ustanowionych przez Ministra Finansów

11. Obliczenie wstępnego współczynnika (preproporcji) na rok 2016 na podstawie parametrów z roku 2015

12. Szczególne przepisy dotyczące nieruchomości i pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającejk 3,5 tony,

13. Wpływ obliczonej preproporcji na kwotę podatku naliczonego u podatnika, którego działalność gospodarcza jest opodatkowana oraz objęta zwolnieniami z podatku VAT, a więc objęta proporcjonalnym odliczeniem podatku,

14. Dokonywanie korekt rocznych w odniesieniu do wstępnie ustalonych preproporcji wynikającej z nowych przepisów oraz proporcji w związku z działalnością zwolnioną z podatku VAT.

Wykładowca dopuszcza korektę programu szkolenia o zagadnienia zgłoszone przez uczestników do dnia 15 listopada 2015 na adres Przewodniczącego Komisji Szkoleń MO KIDP: zbigniew.chojnacki@kidp.mazowiecki.pl"DATA PUBLIKACJI: 2015-10-19 » Pozostałe aktualności
Napisz do nas
Treść wiadomości
Imię i Nazwisko
e-Mail
Firma
Kontakt
IG Biuro Podatkowe Iwona Godlewska
ul. Puławska 30/39
02-512 Warszawa
tel. 605 405 639
fax. 22 1210770
Certyfikat Doradca Podatkowy
+ Na górę
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multmedia