Napisz site map
Zaufaj wiedzy i doświadczeniu
- powierz finanse solidnemu partnerowi
Kategorie
Aktualność "Koszty wpływające na VAT "
Koszty dodatkowe wliczane do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów obejmują m.in. koszty załadunku, przeładunku lub wyładunku, co w przypadku kosztów portowych/terminalowych oznacza również opłaty THC (Terminal Handling Charges) – wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 29.09.2015 r.

Ministerstwo Finansów odniosło się do interpretacji zmienionego w trakcie nowelizacji z grudnia 2012 r. (obowiązującej od 2014 r.), art. 30b ust. 4 ustawy o VAT dotyczącego importu towarów. Zgodnie z tym art. 30b ust. 4 ustawy o VAT podstawa opodatkowania z tytułu importu towarów obejmuje koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia - o ile nie zostały włączone do wartości celnej - ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu. Brzmienie tego przepisu jest analogiczne do brzmienia art. 86 ust. 1 lit. b dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Brzmienie art. 30b ust. 4 ustawy o VAT, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. wskazuje, iż nie tylko wymienione jako przykładowe w tym przepisie koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia powinny być uwzględnione przy określaniu podstawy opodatkowania dla potrzeb VAT, lecz również inne koszty, o ile nie zostały włączone do wartości celnej, a są ponoszone do określonego miejsca przeznaczenia.

Wynika z tego, że do podstawy opodatkowania podatkiem VAT powinny być wliczone te koszty dodatkowe, które związane są przede wszystkim bezpośrednio z transportem sprowadzanych towarów. Do kosztów tych zaliczyć należy załadunek, przeładunek lub wyładunek. W przypadku kosztów portowych/terminalowych takimi kosztami byłyby opłaty THC (Terminal Handling Charges).

W przypadku, gdy w chwili przywozu towarów znane jest tylko pierwsze miejsce przeznaczenia, do podstawy opodatkowania powinny być wliczane tylko te koszty dodatkowe, które ponoszone są do tego miejsca przeznaczenia, a które nie zostały wliczone do wartości celnej. W sytuacji, gdy w momencie dokonania importu znane jest inne miejsce przeznaczenia znajdujące się na terytorium Unii Europejskiej, w podstawie opodatkowania powinny być uwzględnione koszty, o których mowa powyżej, poniesione również w pierwszym miejscu przeznaczenia. Są to bowiem koszty wynikające z transportu do tego innego miejsca przeznaczenia.

Opracowano na podstawie interpretacji ogólnej z 29.09.2015 r., sygn.. akt PT2.8101.1.2015.SJK.2


DATA PUBLIKACJI: 2015-10-19 » Pozostałe aktualności
Napisz do nas
Treść wiadomości
Imię i Nazwisko
e-Mail
Firma
Kontakt
IG Biuro Podatkowe Iwona Godlewska
ul. Puławska 30/39
02-512 Warszawa
tel. 605 405 639
fax. 22 1210770
Certyfikat Doradca Podatkowy
+ Na górę
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multmedia